Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
1.Rekisterinpitäjä
 
Hierontapiste arjenhetki tmi
y-tunnus 2644812-9
Sari Ojanen
Latiskantie 1 c 10
07170 Pornainen
p.040-5613730
 
 
2.Rekisterinnimi
Fonectan Varaaverkossa.fi, palveluissa oleviin yhteydenottolomakkeisiin syötettyjen tietojen
muodostama asiakasrekisteri.
asiakaskortti Hierontapiste Arjenhetki
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Potilasasiakirjat muodostavat henkilötietolaissa(523/1999)tarkoitetun henkilörekisteri ja ne palelevat
potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa ja edistävät hoidon jatkuvuutta.Se palvelee potilaan
tiedonsaanti oikeutta ja oikeusturvaa, sekä terveydenhuollon ammattihenkilön oikeusturvaa.
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttaminen ja henkilötietolain mukainen käsittely. Tietoja ei luovuteta Hierontapiste
Arjenhetken ulkopuolelle. Niitä voivat käyttää ainoastaan asiakkaan hoitoon tai siihen liittyvään tehtävään
henkilökohtaisesti osallistuvat työntekijämme. Tämän lisäksi ainoastaan Suomen viranomaistoimien niin
edellyttäessä.
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten
tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja
tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

1.Rekisterinpitäjä

Hierontapiste ArjenHetki tmi

Y-tunnus 2644812-9

Sari Ojanen

Latiskantie 1 c 10

07170 Pornainen

p.040-5613730

 

2.Rekisterin nimi

Asiakaskortti Hierontapiste ArjenHetki

Fonectan Varaaverkossa.fi -palveluissa (https://www.fonecta.fi) oleviin yhteydenottolomakkeisiin syötettyjen tietojen muodostama asiakasrekisteri. 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Potilasasiakirjat muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetun henkilörekisterin ja ne palveleat potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä edistävät hoidon jatkuvuutta. Se palvelee potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa, sekä terveydenhuollon ammattihenkilön oikeusturvaa.

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen ja henkilötietolain mukainen käsittely. Tietoja ei luovuteta Hierontapiste ArjenHetken ulkopuolelle. Niitä voivat käyttää ainoastaan asiakkaan hoitoon tai siihen liittyvään tehtävään henkilökohtaisesti osallistuvat työntekijämme. Tämän lisäksi ainoastaan Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.